Infrastrukturális fejlesztés az élethosszig tartó tanulás feltételrendszerének kialakítása érdekében a Munkácsy Mihály Múzeumban

A kedvezményezett neve: MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM

A projekt címe: Infrastrukturális fejlesztés az élethosszig tartó tanulás feltételrendszerének kialakítása érdekében a Munkácsy Mihály Múzeumban

A szerződött támogatás összege: 30.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
Jelen projekt, a múzeumi intézményrendszer keretén belül, oktatást és ismeretterjesztést elősegítő infrastruktúra kialakítását, fejlesztését tűzte ki célul. Konkrét célunk a Munkácsy Mihály Múzeum közművelődési, múzeumpedagógiai tereinek /Lenkefi terem és előtér (Kamara terem)/ infrastrukturális átalakításával, fejlesztésével – ezáltal az élethosszig tartó tanulás feltételrendszerének kibővítésével – a projekt célcsoportján belüli felhasználói, látogatói létszám növelése. Projektünk megvalósításával a múzeumi egész életen át tartó tanulást támogató oktatási-képzési szerepe újulhat meg. Az IKT szolgáltatások minőségi javításával, a közművelődési-múzeumpedagógiai tereink átalakításával számítunk a múzeumi szolgáltatásokat igénybe vevők létszámának emelkedésére, ezáltal ugyanis tervezett programjaink számát is növelni tudjuk. Tervezzük, hogy „kultúrpalota” szerepkörünk mellett megerősítjük „tudásbázis” szerepünket a nem formális és informális oktatásban, hozzájárulva az egész életen át tartó tanulást támogató kulcskompetenciák erősítéséhez.

Ennek érdekében két terem infrastrukturális fejlesztésére kerül sor, részben azokkal az átalakításokkal, melyek funkció- és helybővítést tesznek lehetővé, részben korszerűsítéssel, azaz a mai kor követelményeinek megfelelő világítással, elektronikai kiépítéssel, ideillő, praktikus és célszerű bútorzat beszerzésével, és olyan új IKT eszközök vásárlásával, melyek önmagukban is jelentős vonzerőt képviselhetnek, azonban célszerinti alkalmazásukkal az egész életen át tartó tanulás feltételeit bővítik.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. február 28.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00011