Hírek, rendezvények
Archívum
Időszaki kiállítások
Hagyományos gazdálkodás
Békés megyében
Munkácsy Mihály kiállítás
Orlai Petrics Soma kiállítás
Régészeti kiállítás
Természettudományi kiállítás
Történeti kiállítás
Jankay-Kolozsváry-Tevan Gyűjtemény
Belépődíjak/Tickets
Internetes bejelentkezés
Múzeumpedagógia
Az állandó kiállításokhoz kapcsolódó kínálat
Elérhetőségek
Közérdekű információk
Oldaltérkép
Impresszum
Vendégkönyv




Ön a  . látogató
A világ legnagyobb Munkácsy-gyűjteménye
Néprajzi szakág
 
 

A múzeum 1977-ben megalakult néprajzi osztálya a Magyarországon élő szlovákok és románok országos gyűjtőkörű bázismúzeuma. A néprajzi gyűjtemény 10896 egyedi tárgyat számlál. Anyagának meghatározó, mintegy kétharmadnyi része a szlovákok hagyományos kultúráját reprezentálja. A bázismúzeumi feladatkörrel a román tárgyi emlékanyag gyűjtése is hangsúlyossá vált; a hetvenes évek elején megkezdett gyűjtés eredményeképpen 2332 román egyedi tárgyat őrzünk. Ugyanez időtől – ha mérsékeltebben is – fellendült a magyar és a szerb anyag gyűjtése: együttesen mintegy 1300 tárgy képviseli e népcsoportokat. A német tárgyak száma félezer körülire tehető. Kiemelkedő értéket képviselnek a tótkomlósi és békéscsabai evangélikus szlovákok, a zsadányi református magyarok, a kétegyházi görögkeleti románok szobabelsői, valamint a szerbek és románok vászonra és üvegre festett, 18–19. századi ikonjai. Számottevő a gyűjtemény népi kerámia anyaga. Erdély és az Alföld két nagy fazekasközpontja (Hódmezővásárhely és Mezőtúr) fazekas termékei mellett a vásárhelyiek nyomdokain járó Tótkomlós készítményeit érdemes kiemelnünk. A néprajzi gyűjtemény kiemelkedő darabjai között tartjuk számon a szlovák házbelsők faragott-festett bútorait, de gazdag és értékes a gyűjtemény textilanyaga is.

A békéscsabai múzeum gyűjteményének megalapozása az 1900-as évek elejére tekint vissza. Az első fontosabb néprajzi gyarapodásra 1903-ban került sor. A csabai házi szövőipar termékeinek 30 darabból álló válogatása Bartóky Lászlóné és Maros György nevéhez fűződik. E tárgyak szépsége és értéke a Nemzeti Múzeum akkori munkatársait is csabai szőttesek meg-vásárlására késztették.

A hetvenes években, 1973-1978 között, a gyűjtemény magyar anyagának gazdagítására Beck Zoltán tett jelentős erőfeszítéseket. 1975-től több sikeres recepciós tábort szervezett az egykor Dél-Biharhoz tartozott magyar népességű települések szellemi hagyományainak és tárgyi emlékanyagának az összegyűjtésére. Számottevő magyar anyag megszerzése fűződik Gulyás Éva 1971-1972. évi és L. Sinkó Rozália 1982-1983 között végzett gyűjtéseihez is. Lami Eszter és Ando György nevéhez a megyei szlovákság kutatásához tartozó 1977. évi és 1989-től folyamatos tárgyi gyűjtés kapcsolódik. Grin Igor 1971 óta végzett, a románok és a szerbek tárgyi emlékanyagával foglalkozó gyűjtésével és Csobai Lászlóné román történeti és néprajzi anyaggyűjtése által a néprajzi-történeti gyűjtemény hívebben tükrözi a megye etnikai arányait. A gyűjteményfejlesztési munkában a hetvenes évek elejétől tapasztalható súlyponteltolódás eredményeképpen valamennyi nemzetiség gyűjteménybeli képviselete megvalósult, s az évtized végére megszületett az első, Békés megye összes etnikai csoportját bemutató állandó történeti-néprajzi kiállítás.

A nemzetiségi néprajzi anyag bővítését nagymértékben segítették az 1970-es évektől a 2000-es évek elejéig évente szervezett szlovák és román néprajzi táborok, amelyekben a résztvevő diákok az intézmény szakemberei valamint jeles hazai és külföldi kutatók irányításával végezték a munkát. A szervezett gyűjtések során a múzeumi gyűjteményekbe került tárgyak (gazdasági eszközök, népi cserépedények, textíliák, viseleti darabok, bútorok, stb.) lehetővé teszik a hazai szlovák és román nemzetiség népéletének kiállításokon való bemutatását.

Az 1990-es évek elejétől számos eredmény született a külföldi társintézményekkel történő együttműködés keretében. Közös kutatásokra, egymás gyűjteményeinek megismerésére, kiállítások cseréjére került sor főként a tőketerebesi (Szlovákia) valamint az aradi és nagyváradi (Románia) múzeumokkal. A Munkácsy Mihály Múzeum és az Aradi Múzeum 2004-től kezdődően 5 közös, néprajzi témájú, határokon átívelő, interetnikus PHARE CBC projektet valósított meg. Az ezekhez kapcsolódó gyűjtő- és feldolgozó munkában, a kötetek megjelentetésében, a kiállítások és kiegészítő programok rendezésében intézményünk részéről Ando György, Csobai Lászlóné és Martyin Emília muzeológusok vettek rész. A projektek számos értéket hoztak a felszínre az Arad- és Békés megyei határ-menti települések néprajzi sajátosságai vonatkozásában.

Munkácsy Mihály Múzeum
Küldetésnyilatkozat (Mission Statement)
A múzeum története
Természettudományi szakág
Néprajzi szakág
Régészeti szakág
Történeti szakág
Képzőművészeti szakág
Restaurátor szakág
Megyei feladatellátás - módszertani központ
Könyvtár
Kiadványok
Digitalizált kiadványaink
Munkatársak
Munkatársaink szakmai tevékenysége
Muzeális intézmények Békés Megyében
Intézményeink
Csabai Tanya és Gabonatermesztés-történeti Kiállítóhely (Gabonamúzeum)
Aktuális pályázatok
Pályázati beszámolók
Korábban megvalósult projektek
„A XXI. század Múzeuma” című projekt bemutatása
A szlovák és román kisebbség országos bázismúzeumi néprajzi kincseinek bemutatása
Tengertánc
Alföldi tárlat
Munkácsy ereklyék
és dokumentumok
Munkácsy a weben
Arad Megyei Múzeum Komplexum
Körösvidéki Múzeum - Nagyvárad
Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány
Támogatóink