Hírek, rendezvények
Archívum
Időszaki kiállítások
Hagyományos gazdálkodás
Békés megyében
Munkácsy Mihály kiállítás
Orlai Petrics Soma kiállítás
Régészeti kiállítás
Természettudományi kiállítás
Történeti kiállítás
Jankay-Kolozsváry-Tevan Gyűjtemény
Belépődíjak/Tickets
Internetes bejelentkezés
Múzeumpedagógia
Az állandó kiállításokhoz kapcsolódó kínálat
Elérhetőségek
Közérdekű információk
Oldaltérkép
Impresszum
Vendégkönyv
Ön a  . látogató
A világ legnagyobb Munkácsy-gyűjteménye
Küldetésnyilatkozat (Mission Statement)
 
 

A MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM KÜLDETÉSNYILATKOZATA 

 A Munkácsy Mihály Múzeum feladata feltárni, összegyűjteni, tudományosan feldolgozni, a modern kor követelményeinek megfelelően mindenki számára közkinccsé tenni azokat a kulturális értékeket – kiváltképp Munkácsy Mihály hagyatékát, a megyében élő magyarság és nemzetiségek hagyományait – amelyek Békéscsabához, Békés megyéhez kötődnek.

 Intézményünk őrzi és gyarapítja a Békéscsabához köthető, a megye múltjára és jelenére vonatkozó jellegzetes tárgyakat, eszközöket, könyveket,  kéziratokat, művészeti és ipari alkotásokat, az itt élő nemzetiségek tárgyi és szellemi kultúráját, a megyében valaha élt és kortárs jelentős személyiségek emlékét, tárgyait, alkotásait, ereklyéit. Biztosítja a több mint száz év alatt összegyűjtött tárgyak állagmegőrzését, műtárgyvédelmét, valamint hagyományos módszerekkel és digitalizált formában történő népszerűsítését.

Múzeumunk létérdeke a gyűjtemények tudatos, meghatározott koncepció szerinti gyarapítása és olyan, gyűjteményekre alapozott kiállítások, tudományos kutatások, múzeumpedagógiai programok megvalósítása, amelyek multifunkcionális módon, a különböző társadalmi-kulturális rétegek és korosztályok igényeinek figyelembe vételével képesek közvetíteni a város és környezete kulturális értékeit. A szakmai tudományos kutatás mellett kiemelt feladatunk Munkácsy Mihály hagyatékának ápolása, a Jankay – Tevan – Kolozsváry Gyűjtemény gondozása, valamint a Csabai Tanya és Gabonatermesztés-történeti Kiállítóhely közművelődési színtérré alakítása. Minden olyan kulturális érték felszínre hozatala és közkinccsé tétele, „ami csabai”.

A Munkácsy Mihály Múzeum elsődleges feladata a tudásközvetítés és a minőségi szolgáltatás, melynek eléréséhez partnerségi kapcsolatot tartunk fenn a kulturális és oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal, külföldi társintézményekkel, kutatókkal, média munkatársakkal. A megyei feladatellátásból adódóan az intézmény kulturális stratégiájának fontos eleme a határon átnyúló – főként szlovákiai és romániai múzeumokkal, közművelődési intézményekkel való – szakmai kulturális kapcsolatok fenntartása, kiépítése, lehetőség szerinti bővítése, fejlesztése és az eredmények népszerűsítése.

Legfőbb célünk, hogy a Munkácsy Mihály Múzeum a Békéscsaba városában lévő kulturális intézményekkel összhangban működő, korszerű, hiteles, egyedi, közönségbarát, nyitott szemléletű, a technikai eszközök által kínált lehetőségeket maximálisan kihasználó, az értékközvetítés újszerű megoldásait és dinamikus ábrázolási szemléletet választó kultúrpalota legyen, amely szakmai tevékenységén, látványos kiállításain és programjain keresztül jelen van az ország kulturális életében.

Munkácsy Mihály Múzeum
Küldetésnyilatkozat (Mission Statement)
A múzeum története
Természettudományi szakág
Néprajzi szakág
Régészeti szakág
Történeti szakág
Képzőművészeti szakág
Restaurátor szakág
Megyei feladatellátás - módszertani központ
Könyvtár
Kiadványok
Digitalizált kiadványaink
Munkatársak
Munkatársaink szakmai tevékenysége
Muzeális intézmények Békés Megyében
Intézményeink
Csabai Tanya és Gabonatermesztés-történeti Kiállítóhely (Gabonamúzeum)
Aktuális pályázatok
Pályázati beszámolók
Korábban megvalósult projektek
„A XXI. század Múzeuma” című projekt bemutatása
A szlovák és román kisebbség országos bázismúzeumi néprajzi kincseinek bemutatása
Tengertánc
Alföldi tárlat
Munkácsy ereklyék
és dokumentumok
Munkácsy a weben
Arad Megyei Múzeum Komplexum
Körösvidéki Múzeum - Nagyvárad
Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány
Támogatóink