Hírek, rendezvények
Archívum
Időszaki kiállítások
Hagyományos gazdálkodás
Békés megyében
Munkácsy Mihály kiállítás
Orlai Petrics Soma kiállítás
Régészeti kiállítás
Természettudományi kiállítás
Történeti kiállítás
Jankay-Kolozsváry-Tevan Gyűjtemény
Belépődíjak/Tickets
Internetes bejelentkezés
Múzeumpedagógia
Az állandó kiállításokhoz kapcsolódó kínálat
Elérhetőségek
Közérdekű információk
Oldaltérkép
Impresszum
Vendégkönyv
Ön a  . látogató
A világ legnagyobb Munkácsy-gyűjteménye
Restaurátor szakág
 
 

A Munkácsy Mihály Múzeumban a mai értelemben vett restaurálásról az l950-es évek elejéig nem beszélhetünk, hiszen eddig az időszakig a műtárgyak állagvédelme csupán azok tisztítására korlátozódott. Ezt sem állagvédelmi szakember, hanem muzeológus végezte. Ez a tény, valamint a nem megfelelő raktározási körülmények a gyűjteménynek, főként az értékes néprajzi anyag egy részének a pusztulásához vezetett.

E téren lényeges előrelépés l952-ben történt, amikor Asztalos György gondnok restaurátorrá képezte magát. A következő fordulat l962-ben következett be, amikor a megye múzeumait tanácsi kezelésbe adták, s lényegében kiépült a megye múzeumi hálózata. A Munkácsy Mihály Múzeum az l963-as törvényerejű rendelet értelmében megyei múzeumi rangra emelkedett, helyzete a korábbi állapotokhoz képest jelentős mértékben javult. A múzeumi szervezet l967-ben elkezdődött erőteljesebb fejlesztése a személyi állomány viszonylag gyors bővülését eredményezte, ami jórészt a békéscsabai múzeumban koncentrálódott. Azt azonban nem mondhatjuk el, hogy a tudományos munkatársi gárda kialakulását megfelelő mértékben követte az állományvédelmi szakmai munkatársak létszámának emelkedése, figyelembe véve, hogy restaurátorainknak megyei feladatokat is el kellett látniuk.

A múzeum bővítésének igénye még az l950-es években felvetődött, az l960-as években pedig már egyenesen halaszthatatlannak tűnt. Az l970-es évekre kialakult helyzetet jól jellemzi a népi ellenőrzési bizottság jelentése: „...A restaurátor műhely oly kis alapterületű, hogy ott két ember számára a korszerű munkavégzés lehetősége nincs biztosítva... Szakvéleményem szerint a restaurátor műhely helyzete országos viszonylatban a legrosszabb.”

A múzeumbővítés ügye l968-ban mozdult el a holtpontról, amikor a megyei tanács határozatot hozott egy nemzetiségi múzeum létesítéséről, mely a Munkácsy Múzeummal szerves egységet fog alkotni. Az új épületszárnyat – ahol helyet kapott a két helyiségből álló restaurátor műhely is – l978. augusztus 12-én adták át. Ekkor emelkedett az állományvédelmi szakemberek létszáma is, így az l975. év végére már három restaurátor dolgozott a Régészeti és Állagvédelmi Osztály keretében. A restaurálás a 80-as évek elejétől önálló csoport, majd l997-től önálló osztály keretében zajlott.

Az 1998-as év a raktározási körülmények javulása és a műhely alapterületének növekedése terén mérföldkövet jelentett, mivel ekkor adták át a Fábry utcai raktárbázist. A restaurátorok száma időközben négyre emelkedett. Az új létesítmény lehetővé tette, hogy a nagy helyigényű farestaurálás korszerűbb körülmények között valósulhasson meg. Időközben az osztály megszűnt és a restaurátorok létszáma három főre csökkent.

A restaurátor szakág alapvető feladata:

– A Munkácsy Mihály Múzeum műtárgyállományának folyamatos állományvédelme, tisztítása, konzerválása, restaurálása.

– Az új műtárgyak, ásatási leletanyagok, valamint az időszaki kiállításokhoz és a tudományos kutatómunkához szükséges tárgyak restaurálása.

– Aktuális restaurálási feladatok ellátása, kiállítási sérülések helyrehozatala.

– A raktárakban őrzött és az állandó kiállításokban szereplő tárgyak állapotának folyamatos ellenőrzése, felügyelete.

– Általános restaurátori, műtárgyvédelmi segítségnyújtás és ellenőrzés a megyében működő és a városi önkormányzatok kezelésében levő múzeumok számára.

Munkácsy Mihály Múzeum
Küldetésnyilatkozat (Mission Statement)
A múzeum története
Természettudományi szakág
Néprajzi szakág
Régészeti szakág
Történeti szakág
Képzőművészeti szakág
Restaurátor szakág
Megyei feladatellátás - módszertani központ
Könyvtár
Kiadványok
Digitalizált kiadványaink
Munkatársak
Munkatársaink szakmai tevékenysége
Muzeális intézmények Békés Megyében
Intézményeink
Csabai Tanya és Gabonatermesztés-történeti Kiállítóhely (Gabonamúzeum)
Aktuális pályázatok
Pályázati beszámolók
Korábban megvalósult projektek
„A XXI. század Múzeuma” című projekt bemutatása
A szlovák és román kisebbség országos bázismúzeumi néprajzi kincseinek bemutatása
Tengertánc
Alföldi tárlat
Munkácsy ereklyék
és dokumentumok
Munkácsy a weben
Arad Megyei Múzeum Komplexum
Körösvidéki Múzeum - Nagyvárad
Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány
Támogatóink