Hírek, rendezvények
Archívum
Időszaki kiállítások
Hagyományos gazdálkodás
Békés megyében
Munkácsy Mihály kiállítás
Orlai Petrics Soma kiállítás
Régészeti kiállítás
Természettudományi kiállítás
Történeti kiállítás
Jankay-Kolozsváry-Tevan Gyűjtemény
Belépődíjak/Tickets
Internetes bejelentkezés
Múzeumpedagógia
Az állandó kiállításokhoz kapcsolódó kínálat
Elérhetőségek
Közérdekű információk
Oldaltérkép
Impresszum
Vendégkönyv
Ön a  . látogató
A világ legnagyobb Munkácsy-gyűjteménye
Kiadványok
 
 

A múzeum gondozásában 2017-ig megjelent kiadványok jegyzéke:
Kiadványok jegyzéke.pdf

Kiadványismertetők

Gyarmati Gabriella: Munkácsy capriccio : a festő, a kortársak és a világ legnagyobb Munkácsy gyűjteménye
Munkácsy Mihály Múzeum Évkönyve IV. (41.)
Szerk.: Ando György. Békéscsaba, 2016. 223 p.
Ár: 3 000 Ft

Az „Ami csabai…” múzeumi sorozat Munkácsy capriccio című kiadványa lehetőséget kínál az olvasók számára, hogy végigkövessék Munkácsy Mihály életútját, műveinek születését. A könyv különlegessége az idővonalra felépített szerkezetében rejlik. Segítségével a Munkácsy-életművel párhuzamosan bepillantást enged a kortárs eseményekbe, alkotásokba, mely által egy időbeli körkép felfedezésének lehetőségét kínálja. 

Medgyesi Pál: Honfoglalók a békési tájakon − Békésmegye jelentősebb 10−11. századi sírleletei 
Munkácsy Mihály Múzeum Évkönyve III. (40.) 
Szerk.: Ando György. Békéscsaba, 2015. 176 p.
Ár: 2 800 Ft

Honfoglalók a békési tájakon

A szerző Békés megye 32 mai településének 68 olyan régészeti lelőhelyét ismerteti, ahol 10-11. századi leletek kerültek elő. Egy-egy lelőhely anyagának ismertetése végén képet kapunk például a kor viseletéről, a hadviselésről, az íjkészítés rejtelmeiről vagy éppen a házasodás szokásairól. A gazdag képanyag különösen segít képet alkotnunk a 10-11. századi mindennapokról. Közel 200 fotó és rajz teszi szemléletesebbé a kötetet.

Kiadványunk az alábbi linken letölthető: Honfoglalók a békési tájakon (pdf, 10 MB)

Gyarmati Gabriella: Csabai arcképek. Békéscsaba képzőművészeti és iparművészeti élete 
Munkácsy Mihály Múzeum Évkönyve II. (39.) 
Szerk.: Martyin Emília. Békéscsaba, 2014. 160 p.
Ár: 2 800 Ft

Csabai arcképek

 

Dedinszky Gyula: Vidám Csaba Mazán László illusztrációival
Munkácsy Mihály Múzeum Évkönyve I. (38.) 
Szerk.: Ando György. Békéscsaba, 2013. 152 p.
Ár: 2 800 Ft

Vidám Csaba

Az evangélikus lelkész és „néprajzkutató” Dedinszky Gyula által gyűjtött vidám történetek a csabai emberek mentalitását, világlátását tükrözik, Békéscsaba múltját, színes népéletét tárják elénk. Az itt élők mindennapjainak bemutatását Mazán László festőművész, karikaturista illusztrációi teszik teljessé.

Bepillantás a kintbe. Kolozsváry-Stupler Éva művészete
Munkácsy Mihály Múzeum Közleményei 9. 
Szerk.: Ván Hajnalka. Békéscsaba, 2017. 80 p.
Ár: 3 000 Ft 

Bepillantás a kintbe

 

Kisházi Gusztáv, Kiss A. János, Nagy Szilvia: „Istennek dicsőség – egymásnak segítség!” : 130 éve vette kezdetét a szervezett tűzvédelem Békéscsabán
Munkácsy Mihály Múzeum Közleményei 8.
Szerk.: Kocsor János. Békéscsaba, 2016. 111 p.
Ár: 2 000 Ft

Istennek dicsőség - Egymásnak segítség

Az „Ami csabai…” múzeumi sorozat Munkácsy capriccio című kiadványa lehetőséget kínál az olvasók számára, hogy végigkövessék Munkácsy Mihály életútját, műveinek születését. A könyv különlegessége az idővonalra felépített szerkezetében rejlik. Segítségével a Munkácsy-életművel párhuzamosan bepillantást enged a kortárs eseményekbe, alkotásokba, mely által egy időbeli körkép felfedezésének lehetőségét kínálja.

Szabó Ferenc írásainak bibliográfiája 1955-től 2014-ig
Munkácsy Mihály Múzeum Közleményei 7.
Közlemények Békés megye és környéke történetéből 13.
Szerk.: Kocsor János. Gyula ; Békéscsaba, 2016. 122 p.
Ár: 500 Ft

Szabó Ferenc orosházi születésű tudós, akit elsősorban történészként tartanak számon, ám jelentős és termékeny munkássága során számos néprajzi témájú tanulmánya is született. Eme bibliográfia tartalmazza a tudós 1955 és 2014 közötti írásait, valamint a róla szóló irodalmat 1965-től 2014-ig. Összesen 615 tételt ölel fel. Az önálló művek mellett tanulmányok, cikkek, szerkesztések és könyvismertetések is megtalálhatók benne.

Dr. Galli Károly: Az I. világháború forgatagában − Egy békéscsabai főhadnagy visszaemlékezései
Munkácsy Mihály Múzeum Közleményei 6.
Szerk.: Hadnagy Attila. Békéscsaba, 2015. 224 p.
Ár: 2 150 Ft

Az I. világháború forgatagában

Galli Károly visszaemlékezéseit 1955-1956-ban vetette papírra. A memoárral fordulatos, olvasmányos írást vehet kézbe az olvasó. Több részletet, eddig nem ismert epizódot tartalmaz a korabeli Békéscsaba történetéből, ami különösen becsessé teszi a helytörténet iránt érdeklődők számára.

Deli Tamás, Danyik Tibor, Boldog Gusztáv: A Körös-völgyi vadvizek élővilága 
Munkácsy Mihály Múzeum Közleményei 5. 
Szerk.: Deli Tamás. Békéscsaba, 2015. 84 p.
Ár: 1 990 Ft

A Körös-völgyi vadvizek élővilága

A Munkácsy Mihály Múzeum Közleményei sorozat 5. számában a Körös-völgy vízivilágának növényeit és állatait mutatjuk be. E sokszínű élővilágot a könyv terjedelméhez képest sok-sok képpel tárjuk az érdeklődők elé. A kötet legfőbb célja hogy az olvasót személyes találkozásra invitáljuk a természettel, jelen esetben a vizeinkben élő állatokkal, növényekkel és egyben mankót adjon a közöttük való eligazodáshoz.

Kocsor János: "Előüzent Ferenc Jóska" Tallózás első világháborús emlékek között
Munkácsy Mihály Múzeum Közleményei 4.
Szerk.: Martyin Emília. Békéscsaba, 2014. 84 p.
Ár: 1 800 Ft

Előüzent Ferenc Jóska

Zilahi Lajos összefoglaló munkája a sárréti í-zés állapotát ismerteti, valamint az í fonéma gyakoriságát elemzi. A forráskiadvány a régió nyelvtörténetéhez fontos, eddig nem publikált adatokkal szolgál. A szerző a téma számos, máig nem tisztázott részletére világít rá.

Szakál Veronika: A Kultúrpalota 100 éve (1914–2014). A Közművelődés Házától a Munkácsy Mihály Múzeumig
Munkácsy Mihály Múzeum Közleményei 3.
Szerk.: Martyin Emília. Békéscsaba, 2014. 80 p.
Ár: 1 000 Ft

A Kultúrpalota 100 éve

A Munkácsy Mihály Múzeum 2014-ben ünnepli épülete fennállásának 100. évfordulóját. Ebből az alkalomból egy olyan kiadvány jelent meg, amellyel tiszteletünket fejezzük ki minden csabai előtt, aki hozzájárult a Kultúrpalota működéséhez a múltban és napjainkban egyaránt.

Bárdos Zsuzsa: Betűvetők konok akaratjáról. Irodalomismertető dolgozatok Békésből
Munkácsy Mihály Múzeum Közleményei 2.
Szerk.: dr. Szabó Ferenc. Békéscsaba, 2014. 216 p.
Ár: 1 500 Ft
Betűvetők konok akaratjáról

Bárdos Zsuzsa irodalmi muzeológus legújabb munkájában a 20-21. század Békés megyei, illetve orosházi irodalmi életének jeles képviselőit mutatja be az Olvasónak.

Ogrincs Pálné – Lovászi József: A csabai posta 225 éve
Munkácsy Mihály Múzeum Közleményei 1.
Szerk.: dr. Lovászi József. Békéscsaba, 2013. 64 p.
Ár: 700 Ft

A csabai posta 225 éve

Ogrincs Pálné kutatásának és anyaggyűjtésének köszönhetően jelent meg az első csabai postaállomás megnyitásának 225. évfordulója alkalmából. A könyvből, az 1788 és 2013 közötti postai szolgáltatás békéscsabai története ismerhető meg.

Munkácsy gyermekszemmel
Szerk.: N. Varga Éva. Békéscsaba, 2014. 68 p.
Ár: 1 500 Ft
Munkácsy gyermekszemmel

2014-ben Munkácsy Mihály születésének 170. évfordulójához illeszkedett a XXXVI. Városi Gyermekrajz-kiállítás tematikája. A Munkácsy Mihály Múzeum ebben az albumban gyűjtötte össze a tárlaton bemutatott legszínvonalasabbnak ítélt, díjazott műveket. A kiadványban mindezek mellett a kiállításon szereplő művek alkotói és felkészítő tanáraik nevei is megtalálhatóak.

Munkácsy-öröknaptár
Szerk.: Gyarmati Gabriella. Békéscsaba, 2014. 400 p.
Ár: 3 500 Ft
Munkácsy-öröknaptár

Az olvasó oldalról oldalra haladva megtudhatja, mi történt aznap Munkácsy Mihállyal, születésétől haláláig, és a halála óta eltelt több mint száz esztendőben. Hogyan születtek ma is jól ismert művei. Hogyan vélekedett pályatársairól. Mikor és hol neveztek el róla utcát, állítottak a tiszteletére szobrot. Az illusztrációt festményekből, grafikákból, korabeli fényképekből, személyes használati tárgyakból, iratokból és oklevelekből állítottuk össze.

Novák László Ferenc: A „Mező Berényi evang tótajkú egyházban létező” id. Kisjeszeni Jeszenszky Károly lelkipásztor számadáskönyve : (1848-1890)
Szerk. N. Varga Éva. Békéscsaba, 2011. 306 p., ill.
(Chronica Bekesiensis ; 4.)
Ár: 3 500 Ft
A Chronica Bekesiensis sorozat legújabb kötete id. Jeszenszky Károly magyar nyelvű számadáskönyvét teszi közzé, amelyet a lelkész 1848-1890 között vezetett. A forráskiadvány egyedülálló, kortörténeti jelentőségű, hiánypótló mű. A munka érinti Jeszenszky Károly egyházi működését; tudósít családi vonatkozású terveiről; értékesek az egyházi építkezésekről szóló adatok; jelentős a gazdálkodásra vonatkozó rész, melyből megismerhető a XIX. század második felének agráriuma.

Zilahi Lajos: A sárréti í-zés állapota : Az í fonéma sárréti gyakorisága
Szerk. N. Varga Éva. Békéscsaba, 2011. 191 p., ill.
Ár: 1 200 Ft

Zilahi Lajos összefoglaló munkája a sárréti í-zés állapotát ismerteti, valamint az í fonéma gyakoriságát elemzi. A forráskiadvány a régió nyelvtörténetéhez fontos, eddig nem publikált adatokkal szolgál. A szerző a téma számos, máig nem tisztázott részletére világít rá.
Sz. Kürti Katalin: Munkácsy és Colpach
Szerk. N. Varga Éva. Békéscsaba, 2010. 132 p.
Ár: 1 700 Ft
Sz. Kürti Katalin: Munkácsy és Colpach

Az elegáns kivitelnek köszönhetően ajándéknak is szánható kötet Munkácsy Mihály Colpachon töltött időszakáról, az itt készült festményeiről és Munkácsy emlékének luxemburgi ápolásáról tájékoztat.

Seres István: A Károlyi-huszárezred hadkiegészítése Szegedinác Péró felkelése idején
Szerk. N. Varga Éva. Békéscsaba, 2010. 278 p., ill.
(Chronica Bekesiensis, 3.)
Ár: 1 800 Ft
Chronica Bekesiensis 3.

A kötet az 1735-ben Szentandráson (Békésszentandrás) kitört kuruc felkelés eseményeit ismerteti. A gróf Károlyi Sándor tábornok által felállított huszárezred tisztjeinek jelentéseit teszi közzé.

Cs. Szabó István: Református temetők, temetés, sírjelek a Körösök és a Berettyó vidékén
Békéscsaba, 2008. 110 p., ill. (Chronica Bekesiensis, 2.)
Ár: 1 500 Ft
Cs. Szabó István: Református temetők, temetés, sírjelek a Körösök és a Berettyó vidékén
A gazdagon illusztrált kötet megismertet a fejfák elhelyezkedésével, gondozásával, a temetés szokásaival, a településenként változó formájú fejfákkal, sírjelekkel.

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 32. Szerk. N. Varga Éva, Szatmári Imre
Békéscsaba, 2008. 312 p., ill. (A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 32.)
Ár: 1 500 Ft

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 32
Az évkönyvben Békés megye múltját feldolgozó természettudományi, régészeti, helytörténeti, néprajzi és művészettörténeti tanulmányok kapnak helyet.

A Munkácsy Mihály Múzeum legszebb műtárgyai és tárgyegyüttesei. Békéscsaba, 2008. DVD
Ár: 990 Ft

A Munkácsy Mihály Múzeum legszebb műtárgyai és tárgyegyüttesei. Békéscsaba, 2008. DVD
A DVD bemutatja a 2008 januárjában megnyílt, 21. századi követelményeknek megfelelően felújított, 8 állandó kiállítást tartalmazó békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumot.

Sz. Kürti Katalin: Munkácsy Mihály élete és kultusza
2. kiad. utánnyomása. Békéscsaba, 2007. 60 p., ill.
Ár: 1 400 Ft

Sz. Kürti Katalin: Munkácsy Mihály élete és kultusza
A népszerűsítő kiadvány a Békéscsabához sok szállal kötődő Munkácsy Mihály életútját követi végig. A kötetet a művész múzeumunkban őrzött festményeivel, relikviáival illusztráltuk.

Czeglédi Imre: Munkácsy ősei és rokonsága
1. kiad. utánnyomása. Békéscsaba, 2007. 130 p., ill. (A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 31.)
Ár: 1 100 Ft

Czeglédi Imre: Munkácsy ősei és rokonsága
A hiánypótló kötet a Békés megyéhez sok szállal kötődő Munkácsy Mihály családfáját kutatja.

Natura Bekesiensis 8
Szerk. Deli Tamás. Békéscsaba, 2006. 52 p., ill. (Natura Bekesiensis, 8.)
Ár: 500 Ft

Natura Bekesiensis 8
A Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága időszakos természettudományi közleményének e kötetében olvashatunk pl. megyénk történeti kertjeiről; a bánáti csiga legújabb hazai lelőhelyeiről; a Munkácsy Múzeum Balkán-kutatásban való részvételéről; a farkas egykori előfordulásáról térségünkben.

Dánielisz Endre: A szarutól a fésűig. Egy kisipar virágzása és elhalása
Békéscsaba, 2006. 137 p., ill. (Chonica Bekesiensis, 1.)
Ár: 1 500 Ft

Dánielisz Endre: A szarutól a fésűig. Egy kisipar virágzása és elhalása
A kötet egy békéscsabai fésűsdinasztia utolsó leszármazottjának segítségével enged bepillantást a fésűkészítés rejtelmeibe. Megismertet a szarufésűk típusaival, szerszámokkal, munkamódszerekkel.

Sz. Kürti Katalin: Munkácsy-ereklyék és -dokumentumok a békéscsabai múzeumban
Békéscsaba, 2006. 113 p., ill. (A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 29.)
Ár: 1 300 Ft

Sz. Kürti Katalin: Munkácsy-ereklyék és -dokumentumok a békéscsabai múzeumban
A múzeumunk birtokában lévő, több mint 400 db értékes, a művész személyéhez kötődő Munkácsy-gyűjtemény tárgy- és dokumentumjegyzékét teszi közzé a kiadvány.

Szatmári Imre: Békés megye középkori templomai
Békéscsaba, 2005. 214 p., ill.
Ár: 3 000 Ft

Szatmári Imre: Békés megye középkori templomai
A helyi középkori kutatásokat elősegítő régészeti ásatások többsége az elpusztult falvak templomainak és temetőinek feltárására irányult. A tapasztalatok összegzését tartalmazza a gazdagon illusztrált kötet.

Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében
Békéscsaba, 2004. 181 p., ill. (A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 26.)
Ár: 1 500 Ft

Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében
A kiadvány a gyalupadtól a világhírig eljutó Munkácsy Mihály Békés megyéhez való kötődését követi nyomon, bemutatva annak eredetét (az itt lakó Reök családot), a vissza-visszatérést, a „hazalátogatás” emlékeit, egészen a mester kultuszának ápolásáig. A gazdag ismeretanyagot tartalmazó, Munkácsy által írt visszaemlékezésekből is szemezgető kötet kiemelt forrásértékkel bír.

Munkácsy. I–II. Szerk. Szatmári Imre. Békéscsaba, 2004
I. Gyarmati Gabriella: Festmények és grafikák a békéscsabai múzeumban. 64 p., ill.
II. Kocsor János: Tárgyak és fotók a békéscsabai múzeum Munkácsy-hagyatékából. 64 p., ill.
Ár: 1 100 Ft

Munkácsy. I–II. Szerk. Szatmári Imre. Békéscsaba, 2004
A két kötetes minikönyv a békéscsabai múzeum gazdag Munkácsy-gyűjteményének darabjaiból nyújt tekintélyes válogatást, bemutatva többek között a művész intézményünkben őrzött festményeit, grafikáit, a személyéhez kötődő tárgyegyüttest (relikviákat, használati tárgyakat, ajándékokat, dokumentumokat, számtalan korabeli fotót).
Munkácsy Mihály Múzeum
Küldetésnyilatkozat (Mission Statement)
A múzeum története
Természettudományi szakág
Néprajzi szakág
Régészeti szakág
Történeti szakág
Képzőművészeti szakág
Restaurátor szakág
Megyei feladatellátás - módszertani központ
Könyvtár
Kiadványok
Digitalizált kiadványaink
Munkatársak
Munkatársaink szakmai tevékenysége
Muzeális intézmények Békés Megyében
Intézményeink
Csabai Tanya és Gabonatermesztés-történeti Kiállítóhely (Gabonamúzeum)
Aktuális pályázatok
Pályázati beszámolók
Korábban megvalósult projektek
„A XXI. század Múzeuma” című projekt bemutatása
A szlovák és román kisebbség országos bázismúzeumi néprajzi kincseinek bemutatása
Tengertánc
Alföldi tárlat
Munkácsy ereklyék
és dokumentumok
Munkácsy a weben
Arad Megyei Múzeum Komplexum
Körösvidéki Múzeum - Nagyvárad
Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány
Támogatóink